tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Giới thiệu nhân viên trường

Giới thiệu giáo viên, nhân viên

清水先生

Trưởng phòng giáo dục
Giáo viên Shimizu

金山先生

Giáo viên
Giáo viên KANAYAMA

高木先生

Giáo viên
Giáo viên TAKAGI

中村先生

Giáo viên
Giáo viên NAKAMURA

武田先生

Giáo viên
Giáo viên TAKEDA

小田先生

Giáo viên
Giáo viên ODA

鎗谷先生

Giáo viên
Giáo viên YARITANI

姜先生

Phụ trách quản lý Trung Quốc
Giáo viên JIANG

張先生

Phụ trách Trung Quốc
Giáo viên ZHANG

永井先生

Giáo viên / Phụ trách xin việc
Giáo viên NAGAI

糟谷先生

Giáo viên / Phụ trách hệ thống
Giáo viên KASUYA

齋藤先生

Giáo viên / Phục trách nước ngoài
Giáo viên SAITO

辻先生

Giáo viên / Phụ trách xin việc
Giáo viên TSUJI

田中先生

Giáo viên / Phụ trách hướng dẫn đời sống
Giáo viên TANAKA

中條先生

Giáo viên / Phụ trách ký túc xá
Giáo viên CHUJO