tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Giới thiệu nhân viên trường

Giới thiệu giáo viên, nhân viên

清水先生

Trưởng phòng giáo dục
Giáo viên Shimizu

金山先生

Giáo viên
Giáo viên KANAYAMA

高木先生

Giáo viên
Giáo viên TAKAGI

中村先生

Giáo viên
Giáo viên NAKAMURA

武田先生

Giáo viên
Giáo viên TAKEDA

小田先生

Giáo viên
Giáo viên ODA

姜先生

Phụ trách quản lý Trung Quốc
Giáo viên JIANG

永井先生

Giáo viên / Phụ trách xin việc
Giáo viên NAGAI

糟谷先生

Giáo viên / Phụ trách hệ thống
Giáo viên KASUYA

田中先生

Giáo viên / Phụ trách hướng dẫn đời sống
Giáo viên TANAKA