tel. 03-5902-5151

Contact

Yêu cầu

Vui lòng điền nội dung yêu cầu vào biểu mẫu bên dưới rồi ấn vào nút Xác nhận.

Nội dung yêu cầu(bắt buộc)
Họ tên bằng chữ Romaji(bắt buộc)
Tên công ty/Tên người phụ trách(bắt buộc)
Tên chữ Hán
Địa chỉ mail(bắt buộc)
Địa chỉ mailXác nhận(bắt buộc)
WeChat ID
Số điện thoại(bắt buộc)
Địa chỉ nơi nhận
Mã số bưu điện địa chỉ nhận(bắt buộc)
Tỉnh, Thành phố(bắt buộc)
Quận, thị xã, làng(bắt buộc)
Số hiệu khu dân cư(bắt buộc)
Tên tòa nhà/ số phòng
Ngày tháng năm sinh(bắt buộc)
/
/
Năm tốt nghiệp
Mã số học sinh
Bậc học cuối cùng(bắt buộc)
Quốc tịch(bắt buộc)
Mục đích(bắt buộc)

Trường hợp khác

Loại giấy chứng nhận mong muốn(bắt buộc)

Lệ phí cho 1 bản là 1,000 yên

Tỷ lệ đi học・Thành tích học tập・Chứng nhận tốt nghiệp
Tỷ lệ đi học・Thành tích học tập
Ngày nhận
(Trường hợp gửi bưu điện sẽ là ngày gửi)
Có nguyện vọng gửi qua bưu điện không?
Tiếng mẹ đẻ(bắt buộc)
Câu hỏi/Nội dung
Bảng điều tra

Trường hợp khác hãy nhập vào phía dưới

Mục cần lưu ý:

  • Trường hợp chưa đóng hay còn thiếu học phí và trường hợp không xác định được nơi nộp hồ sơ thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua e-mail về thông tin chuyển khoản.
  • Sau khi trường xác nhận đã nhận được lệ phí sẽ phát hành giấy tờ.

Việc chuyển phát qua bưu điện chỉ áp dụng gửi trong nước.