tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Lớp học cá nhân

プライベートレッスン

Về lớp học cá nhân

Tổ chức các buổi học trực tiếp 1: 1 hoặc 1: 2 với giáo viên người Nhật có bằng cấp, trình độ chuyên môn tốt.
Có thể sắp xếp trình độ, nội dung của giáo trình tùy theo mục đích và mục tiêu của từng học viên.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các lớp học bổ trợ, luyện thi dành riêng cho sinh viên thi lên cao hoặc đi làm…

Giờ học 45 phút/ giờ học.
Học phí ( bao gồm thuế):5,000 yên/ giờ học
Đăng ký lần đầu: 5,500 yên(Học sinh đang học tại trường không cần đóng)

Ngày và giờ học

Từ thứ 2 đến thứ 6

①10:45-11:30
②11:35-12:20
③15:05-15:50
④15:55-16:40
⑤17:00-17:45
⑥17:50-18:35

プライベートレッスン 開講日時

Mục đích

Đến nay, mục đích đăng ký khóa học cá nhân của từng học sinh khác nhau.

Có thể nêu lên một số ví dụ như …

  • Những người vì lý do cá nhân như đi làm…muốn học nhưng không thể tới trường học hàng ngày.
  • Đã thông thạo tiếng Nhật cơ bản, nhưng muốn nói tiếng Nhật lưu loát như người Nhật.
  • Lo lắng về cách luyện thi cho kỳ thi tiếng Nhật, vì vậy muốn được đào tạo đặc biệt.
  • Muốn nâng cao khả năng tiếng Nhật của bản thân khi được đặt vào những bối cảnh, tình huống khác với bình thường.
プライベートレッスン 目的