tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Hướng dẫn về trường học

学校案内

Thông qua việc giáo dục tiếng Nhật, giúp phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp cho thế giới.

Trường Nhật ngữ JCLI, thông qua hoạt động của mình mong rằng sẽ mang đến niềm vui và sự hài lòng cho du học sinh, cũng như hỗ trợ tốt cho quá trình tự hoàn thiện bản thân của học sinh. Triết lý giáo dục của chúng tôi là luôn tôn trọng cá tính của mỗi học sinh, giúp phát triển nguồn nhân lực xuất sắc cả vể thể chất và tinh thần, có thể đóng vai trò tích cực trong xã hội toàn cầu và dẫn dắt các em đạt được ước mơ của mình.