tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Nỗ lực cho SDGs

Dùng SDGs làm tài liệu giảng dạy

Cho đến nay, trường chúng tôi có hơn 9.000 học sinh từ 53 quốc gia khác nhau đã tốt nghiệp và hiện học sinh đến từ nhiều quốc gia đang theo học tại trường. Tận dụng đặc điểm này, nhà trường đã đưa SDGs vào giảng dạy tại lớp học. Trong lớp cao cấp, sẽ tiến hành lựa chọn các chủ để trong SDGs để thảo luận và thuyết trình, các lớp học khác sẽ học tiếng Nhật bằng cách sử dụng nội dung của SDGs làm tài liệu giảng dạy.

Chúng tôi sẽ giới thiệu những nỗ lực thực hiện việc phát triển bền vững SDGs ở nhiều vùng khác nhau tại Nhật Bản trong môi trường đa quốc gia, hay bản thân học sinh sẽ giới thiệu văn hóa riêng của nước mình trong lớp học. Bằng cách chia sẻ thông tin thế này sẽ giúp kết nối những phát kiến mới với việc học tập. Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện trong toàn trường và cố gẵng phổ biến các mục tiêu phát triển bền vững SDGs bằng cách tăng những cơ hội học hỏi về SDGs. Nhà trường mong muốn giúp học sinh không ngừng suy nghĩ về SDGs và ghi nhớ được 17 mục tiêu phát triển bền vững.

Bánh xe nỗ lực lan truyền từ trường Nhật ngữ

Trước tiên, từng bước thực hiện từ những việc có thể làm. Tại trường trung học Asuka nằm ở quận Kita, thuộc thành phố Tokyo. Chúng tôi dạy tiếng Nhật cho học sinh có nguồn gốc nước ngoài. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa mạng lưới khu vực và hướng đến tạo kết nối chặt chẽ với người nước ngoài sống trong khu vực.

Giáo viên cũng như học sinh toàn trường cùng vừa thử thách, vừa nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs với khẩu hiệu「Vì ai đó nhiều hơn」và「Chúng ta có thể làm gì cho trái đất」.