tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Khóa học ngắn hạn

短期生課程

Về khóa học ngắn hạn

Bạn có thể tham gia học bằng visa làm việc vào kỳ nghỉ, visa gia đình, visa lưu trú ngắn hạn,… Đây là chương trình giảng dạy mà bạn có thể đăng ký theo từng tháng.
Xin cho chúng tôi biết về nguyện vọng của bạn, chúng tôi có thể đề xuất chương trình học có nội dung phù hợp với mục đích của bạn.
Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét các chương trình khác nhau như chương trình cho kỳ nghỉ hè và chương trình du học dành cho phụ huynh và trẻ em!
Nếu bạn có yêu cầu cho chương trình như thế nào, vui lòng cho chúng tôi biết.

短期生課程とは

Nếu bạn muốn nhập học vào khóa học hiện có của trường, xin hãy đăng ký trước khi các lớp học bắt đầu vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1.

Các khóa học như: khóa nâng cao, khóa tiếng Nhật thương mại, khóa tiếng Nhật cơ bản, khóa kỹ năng đặc định đều là khóa nhập học 3 tháng một lần. Tùy theo kết quả của bài kiểm tra trình độ đầu vào, bạn sẽ được tham gia lớp học phù hợp với trình độ của mình.

Bạn có thể đăng ký khóa học ngắn hạn từ 1 tháng.

  • Khóa trải nghiệm văn hóa
  • Du học phụ huynh và các con
  • Chương trình học hè
  • Khóa đào tạo đặc biệt cho các kỹ năng đặc định

Ngoài ra, chúng tôi đang lên kế hoạch cho nhiều khóa học ngắn hạn khác.
Khi bắt đầu tuyển dụng, chúng tôi sẽ đăng thông tin hướng dẫn trên website.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Học phí

  Học phí Phí giáo trình học Phí duy trì cơ sở vật chất Tổng cộng
1 tháng 66,000 yen 3,666 yen 1,834 yen 71,500 yen
2 tháng 132,000 yen 7,333 yen 3,667 yen 143,000 yen
3 tháng 198,000 yen 10,999 yen 5,501 yen 214,500 yen

Toàn bộ chi phí hiển thị đã bao gồm thuế.

Trường hợp cần làm visa mời qua trường, sẽ mất thêm phí bổ sung.