tel. 03-5902-5151

Cuộc sống du học sinh

Khám sức khỏe định kỳ

健康診断

Về kiểm tra sức khỏe định kỳ

Theo Điều 1, mục 30 của tiêu chuẩn thông báo cho các tổ chức giáo dục Tiếng Nhật. Trường Nhật ngữ JCLI tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần cho học sinh toàn trường vào cuối tháng 8.

Các mục kiểm tra

  • Khám nội khoa
  • Đo lường (chiều cao / cân nặng / BMI)
  • Kiểm tra thị lực (kiểm tra tầm nhìn qua màn hình)
  • Kiểm tra nước tiểu (lượng đường / protein)
  • Chụp X-quang ngực
  • Kiểm tra huyết áp
  • Kiểm tra thính lực (máy đo thính lực)
  • Kiểm tra thị lực màu sắc

Cấp giấy khám sức khỏe miễn phí (có thể dùng làm hồ sơ khi thi hoặc nhập học tại trường đại học…)