tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn về trường học

Khóa học tiếng Nhật cơ bản

一般日本語コース授業

Tập trung vào 「Năng lực Nhật ngữ」

Khóa học tiếng Nhật cơ bản tập trung vào việc cải thiện kỹ năng hội thoại và nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng thuyết trình và khả năng thể hiện bản thân.
Chương trình học tập trung vào luyện hội thoại và thuyết trình bằng tiếng Nhật.

Về khóa tiếng Nhật cơ bản.

Bằng cách nhập vai làm phong phú thêm cách thể hiện!

Mục tiêu trau dồi năng lực tiếng Nhật và khả năng thể hiện bản thân để có thể xử lý nhiều tình huống khác nhau.
Một phần của giờ học là luyện tập hội thoại bằng cách vào vai các nhân vật. Từ việc truyền đạt những suy nghĩ của bản thân hoặc đặt mình vào vị trí của nhân vật để suy nghĩ sẽ học được cách diễn đạt tiếng Nhật một cách tự nhiên.

Luyện tập việc truyền đạt tiếng Nhật!

Với mục tiêu nâng cao khả năng truyền đạt tiếng Nhật, chúng tôi tạo nhiều cơ hội để học sinh có cơ hội phát biểu trước các bạn cùng lớp như: thực hiện phỏng vấn, hùng biện và thuyết trình…
Điều quan trọng là trả lời chính xác những gì người khác hỏi giống như trong một cuộc phỏng vấn, truyền tải những gì bạn muốn truyền đạt đến đông đảo mọi người như một bài thuyết trình. Đồng thời cần cải thiện khả năng nghe, nói một cách cân bằng.

Tài liệu giảng dạy phong phú!

Khóa học tiếng Nhật cơ bản sử dụng nhiều tài liệu khác nhau như: báo chí, tiểu thuyết, bài hát, truyện tranh và video làm tài liệu giảng dạy.
Bằng cách tiếp xúc với nhiều cách biểu đạt, từ vựng chuyên dụng trong tin tức, báo chí…đến những cách nói đơn giản trong manga, anime…sẽ giúp nâng cao khả năng diễn đạt tiếng Nhật của bạn.

チームティーチング制
先生はスペシャリスト!
自律学習

Học phí

  Năm thứ 1 (12 tháng) Từ năm thứ 2 trở đi (từ tháng thứ 13~) Tổng cộng
2 năm 838,100 yen 761,100 yen 1,599,200 yen
1 năm 9 tháng 838,100 yen 573,625 yen 1,411,725 yen
1 năm 6 tháng 838,100 yen 377,150 yen 1,215,250 yen
1 năm 3 tháng 838,100 yen 189,075 yen 1,027,175 yen

Toàn bộ chi phí hiển thị đã bao gồm thuế.

Trường hợp cần làm visa mời qua trường, sẽ mất thêm phí bổ sung.