tel. 03-5902-5151

Hỗ trợ định hướng tương lai

Hỗ trợ tìm việc làm

就職サポート

Hiện thực mong muốn “làm việc tại Nhật Bản”

Học sinh có nguyện vọng xin việc làm sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn khóa học tiếng Nhật thương mại.
Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách suy nghĩ, khả năng làm nổi bật bản thân bằng tiếng Nhật…ngoài ra, còn có thể trau dồi được các kỹ năng để làm việc tại Nhật Bản.

Giờ học theo lớp riêng biệt

Tùy vào nơi làm việc mong muốn, lớp học này nhằm mục đích giúp học sinh tìm việc trong các công ty Nhật đã niêm yết. Chúng tôi hướng dẫn theo lớp học được chia thành các lớp cần thiết cho mỗi kỹ năng của kỹ năng đặc định.

Tư vấn việc làm

Tiến hành các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi giáo viên có chuyên môn cao về hướng dẫn việc làm, bao gồm các giảng viên đủ tiêu chuẩn làm chuyên gia tư vấn nghề nghiệp (bằng cấp quốc gia).
Chúng tôi hỗ trợ chi tiết cho quá trình tìm việc của từng học sinh, bao gồm cả việc nắm bắt tình hình hoạt động xin việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thông tin tuyển dụng của công ty nhằm đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

Phỏng vấn xin việc và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ

Chúng tôi sẽ hướng dẫn tạo sơ yếu lý lịch phù hợp cho từng chuyên ngành mong muốn và luyện thực hành phỏng vấn. Đồng thời hướng dẫn để đạt được thông báo tuyển dụng của công ty mà bạn mong muốn.

Kinh nghiệm làm việc

Ứng viên có thể tham gia chương trình việc làm ngắn hạn của các doanh nghiệp Nhật. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu việc làm thêm tùy theo trình độ tiếng Nhật và ngành nghề mong muốn của học sinh.

Biện pháp kiểm tra liên quan đến các loại kinh doanh

Để minh chứng về nguồn nhân lực có thể thực hành tốt, nắm rõ các quy tắc kinh doanh của Nhật. Chúng tôi khuyến khích tham gia các kỳ thi tiếng Nhật thương mại, và hướng dẫn hỗ trợ các đối sách chuẩn bị cho kỳ thi.

Buổi giới thiệu doanh nghiệp ・ phỏng vấn

Chúng tôi mời các công ty đang tích cực sử dụng nhân lực nước ngoài, tổ chức các buổi giới thiệu thông tin công ty và phỏng vấn.

Các khóa học đặc biệt

Tổ chức buổi báo cáo về kinh nghiệm của những học sinh tốt nghiệp đã tìm được việc làm hoặc các buổi diễn thuyết từ giảng viên đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các đối sách như: khóa học SPI và kiểm tra độ tương thích qua WEB…