tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn nhập học

Danh sách giấy tờ cần thiết / Tải giấy tờ

ドキュメントイメージ

Giấy tờ đăng ký liên quan

Người nộp đơn đăng ký

 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp bậc học cuối cùng (Bảng điểm)
 • Trường hợp tốt nghiệp trung học phổ thông cần bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
 • Chứng nhận học tiếng Nhật (trên 150 giờ)
 • Chứng chỉ, kết quả kiểm tra trình độ tiếng Nhật (JLPT / J-TEST)
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân (Mối quan hệ giữa người nộp đơn và người bảo lãnh tài chính)
 • Bản sao hộ chiếu, hộ khẩu
 • Ảnh thẻ (file ảnh hoặc ảnh kích thước 4cmX3cm file ảnh (có kích thước là: jpeg 300dpi trở lên)

Người bảo lãnh tài chính

 • Giấy chứng nhận số dư của sổ tiết kiệm (sổ tiết kiệm cố định tương đương 3,000,000 yên)
 • Giấy xác nhận công việc của người bảo lãnh tài chính (với trường hợp kinh doanh cá nhân, cần bản sao giấy phép kinh doanh)
 • Giấy chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh tài chính (trong đó ghi rõ thu nhập trong 1 năm vừa qua)
 • Sao kê tài khoản (trong 1 năm)
 • Bản sao hộ khẩu
 • Phiếu dân cư (có ghi thông tin của toàn bộ thành viên trong gia đình)
 • Giấy chứng nhận nộp thuế (trong 1 năm vừa qua)

Ngoài những giấy tờ này, có thể sẽ bị yêu cầu bổ sung các tài liệu khác nếu cần thiết.