tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn nhập học

Học bổng

奨学金

Học bổng JCLI

Ngoài học bổng do nhà nước cấp, trường Nhật ngữ JCLI cũng có chế độ học bổng riêng để hỗ trợ học sinh.

Là chế độ hỗ trợ cho học sinh đang học tại trường có thành thành tích học xuất sắc và ý thức học tập cao.

Trước khi nhập học

Người có chứng chỉ N1 Học bổng 50,000 yen

Người có chứng chỉ N2 Học bổng 30,000 yen

Áp dụng cho người có chứng chỉ N1 hoặc N2 tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú.

Đối tượng là học sinh nhập học với tư cách lưu trú là “du học sinh”.

Dành cho học sinh học tại trường từ 1 năm trở lên.

Học bổng được trao tại buổi hướng dẫn cho học sinh mới nhập học. (Nếu tổ chức Lễ khai giảng thì sẽ trao tại Lễ khai giảng )

Sau khi nhập học

Người có chứng chỉ N1~N4 Học bổng 5,000 yen

Những học sinh trước đó đã từng nhận học bổng JCLI (trước khi nhập học) không được nhận.

Học bổng JCLI (sau khi nhập học) áp dụng cho tất cả các cấp độ, các lớp khác nhau.

Chỉ áp dụng cho học sinh đã đăng ký dự thi qua trường.

Học sinh có hạnh kiểm kém, tổng tỷ lệ đi học từ 79% trở xuống trong thời gian học tại trường sẽ không được cấp học bổng
(Dự thi lần 1 đến cuối tháng 7, dự thi lần 2 đến cuối tháng 12.)

Học bổng dành cho học sinh mà vào ngày cấp học bổng vẫn đang học tại trường.

Chế độ học bổng bên ngoài

Học bổng khuyến học cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Học bổng dành cho du học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao học, cao đẳng, kỹ thuật chuyên nghiệp,
trường dạy nghề, khoá học dự bị tiếng Nhật để nhập học vào các trường Đại học của Nhật, các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được Bộ tư pháp chỉ định…

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/index.html

Học bổng LSH Châu Á

Sau quá trình chọn lọc của Ủy ban đánh giá tuyển chọn từ đơn đăng ký của những học sinh được trường Nhật ngữ tiến cử, sẽ có khoảng 50 người được lựa chọn trao học bổng từ hội đồng tuyển chọn.
Từ tháng 8 đến tháng 12 cùng năm, trong vòng 5 tháng mỗi tháng được nhận học bổng 20.000 yên (tổng cộng 100.000 yên cho 5 tháng).

http://lsh-asia-s.org/

Quỹ học bổng quốc tế NITORI (Loại học bổng trợ cấp)

Du học sinh quốc tế (100 người) 50.000-80.000 yên mỗi tháng

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/

Học bổng từ Quỹ học bổng Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

Nộp đơn thông qua trường đủ điều kiện nhận học bổng từ quỹ tài trợ (do trường tiến cử),
Dành cho du học sinh tự trả phí đến Nhật từ khu vực Châu Á, danh sách các quốc gia được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao.

Áp dụng cho 21 quốc gia dưới đây + 3 khu vực.

Hàn Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Đông Timor, Brunei, Maldives.

Trường hợp cá nhân không thể đăng ký.

https://www.kif-org.com/activity/list.html

Hướng dẫn về học bổng du học Nhật Bản

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/by-style/pamphlet/