tel. 03-5902-5151

Đối với học sinh đã tốt nghiệp

Đối với học sinh đã tốt nghiệp

卒業生の方へ

Ngay cả sau khi bạn đã tốt nghiệp, trường Nhật ngữ JCLI vẫn luôn coi trọng mối liên hệ giữa bạn với trường.

Nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn như: hướng dẫn, cung cấp thông tin về các buổi thuyết trình, các buổi giao lưu gặp gỡ dành cho học sinh đã tốt nghiệp…

Với sự hợp tác của “MEIKO GLOBAL” – thuộc tập đoàn Meiko Network Japan (được niêm yết trên mục đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo), chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm việc và giới thiệu việc làm cho du học sinh quốc tế.

Nếu số điện thoại hoặc địa chỉ email hiện tại khác với khi bạn đang học tại trường Nhật ngữ JCLI, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo form [Học sinh đã tốt nghiệp].

卒業生の方へ