tel. 03-5902-5151

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

エントランス受付

Hiện tại, chúng tôi đang không tuyển dụng nhân sự.

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm.
Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự bất tiện này, mong bạn thông cảm.
Sau này nếu cần tuyển dụng, chúng tôi sẽ thông báo trên màn hình này.