tel. 03-5902-5151

Tổng quan và lịch sử về trường

Tổng quan và lịch sử về trường

学校概要・沿革

Tổng quan về trường

Tên trường(Tên tiếng anh)
Trường Nhật ngữ JCLI(JCLI Japanese Language school)
Tên pháp lý
Công ty TNHH Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc tế
Thành lập
Năm 1980
Ban quản trị
Giám đốc đại diện / Chủ tịch Kazuhiko Asahi
Quy mô
1380 học sinh
Nội dung kinh doanh
Trường tiếng Nhật
Địa điểm
8-4-1 Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-0003
Số điện thoại
+81-3-5902-5151
FAX
+81-3-5902-5152
Ngân hàng giao dịch
Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ngân hàng Rakuten, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản
Đạt trường chuẩn
Trường được Bộ tư pháp công nhận là trường đạt chuẩn.
Được đại diện làm các thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Đóng góp trong khu vực
Thành viên hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Quận Kita

Lịch sử công ty

Năm 1980 Tháng 11
Thành lập học viện ngôn ngữ văn hóa tại Tokyo (JCLI: Japanese Culture & Language Institute)
Năm 1988 Tháng 8
Được Bộ Tư pháp phê duyệt là cơ quan đại diện xin giấy phép lưu trú
Năm 1989
Trường chuyển địa điểm tới Takadanobaba (Quy mô : 224 học sinh)
Năm 2008 Tháng 2
Đổi tên trường từ Học viện ngôn ngữ văn hóa thành Trường Nhật ngữ JCLI
Năm 2010 Tháng 1
Chuyển trường sang địa điểm Takadanobaba Otakibashi (Quy mô : 324 học sinh)
Năm 2013 Tháng 4
Chuyển trường tới Kita shinjuku (Quy mô : 486 học sinh)
Năm 2014 Tháng 4
Thành lập cơ sở 2, tầng 5 (Quy mô : 706 học sinh)
Năm 2015 Tháng 5
Thành lập cơ sở 2, tầng 6 (Quy mô : 926 học sinh)
Năm 2016 Tháng 4
Thành lập cơ sở 3 ở Shinokubo (Quy mô : 1380 học sinh)
Năm 2017 Tháng 10
Thành lập Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật của trường Nhật ngữ JCLI với tổng số giờ học toàn khóa là 420 giờ
(Sở văn hóa thụ lý đơn số: H29051913013)Về việc tạm dừng tuyển dụng kể từ tháng 4 năm 2021.
Năm 2018 Tháng 10
Chuyển đến Toshima, Kita-ku (Quy mô: 1380 người)
Năm 2021 Tháng 4
Thành viên của Hội liên hiệp trường tiếng Nhật toàn quốc (JaLSA)
Năm 2021 Tháng 4
Được cấp giấy phép về hỗ trợ tìm kiếm việc làm (Mã số đăng ký : 21登ー005847)
Năm 2021 Tháng 7
Được cấp giấy phép về nghiệp vụ giới thiệu việc làm có trả phí, (Mã số cấp phép: 13-ユ-313341)